Начална страница
За ОДЗ № 76 „Сърничка”

ОДЗ № 76 „Сърничка” е открито през 1985 г. Намира се в ж.к. Младост IV, до блок 441. Разполага с помещения, отговарящи на всички санитарно-хигиенни изисквания за правилно отглеждане и възпитание на децата, провеждане на качествен педагогически процес.

 

ОДЗ № 76 е общинско детско заведение, в което функционират 10 групи: 1 яслена група за деца от 1 до 2.5 години и 9 градински групи за деца от 2.5 до 7 години.

Снимка на ОДЗ 76  

Детското заведение разполага с много добра материална база и квалифицирани педагози, обслужващ персонал и медицински специалисти. Организацията на работа е целогодишна, престоят на децата е целодневен от 7:00 до 19:00 часа. На децата се осигурява трикратно хранене, по меню одобрено от специалисти.

  Снимка на ОДЗ 76 

 

Таксата, която родителите заплащат е 60 лева, определена в съответсвтие със Закона за местните данъци и такси.

 

ОДЗ № 76 е обезпечено с:

·        Музикален / физкултурен салон

·        Плувен басейн

·        Кабинет по български език и математика

·        Кабинет по чуждоезиково обучение

·        Кабинет по приложни изкуства

·        Екзотичен природен кът

·        Логопедичен кабинет

·        Обширни и слънчеви занимални и спални помещения

 

За децата с проблеми работят специалисти – логопед, психолог, ресурсен учител, за което не се заплаща.

 

Основен елемент в дейността на ОДЗ № 76 „Сърничка” е сътрудничеството с родителската общност, която помага за нормалното функциониране на детското заведение.

  

Възпитателно-образователната работа в ОДЗ № 76 е богата и разнообразна, като неин приоритет е всестранното и пълноценно израстване и развитие на детската личност. Работи се по програми одобрени от МОН, съобразно избора на учителските екипи.

Последно променен на Четвъртък, 25 Март 2010 11:02